Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Jesteś ambitny

skorzystaj z naszej oferty

Masz marzenia

postaramy się je spełnić

Oczekujesz wysokich standardów nauczania

nasza szkoła je zapewni

Dołącz do nas

Czekamy na Ciebie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 24 czerwca 2016 r.

 

godz. 9:00 - Msza Św. w Kościele Św. Stanisława Biskupa Męczennika,
godz. 10:30 – uroczyste zakończenie roku w szkole ( sala gimnastyczna )

 

Spotkania uczniów i słuchaczy z opiekunami w salach lekcyjnych odbędą się po uroczystości.

 

Obowiązuje strój galowy!!!

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

CHCESZ BYĆ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANY DO PRACY
W ZAWODACH MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS W TERMINACH:

 

Rekrutacja zasadnicza:

 

Szkoła dla młodzieży: 09.05.2016 r. - 04.07.2016 r.

Szkoła dla dorosłych: 15.06.2016 r. - 04.07.2016 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

Szkoła dla młodzieży i dorosłych do 22.08.2016 r.

 

Więcej informacji w linku REKRUTACJA

Wizja szkoły

  • Kształcenie na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy.
  • Prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego.
  • Rozwijanie kontaktów z przedstawicielami społeczności, placówek krajowych i zagranicznych prowadzących podobną działalność edukacyjną. Dążenie do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych regionu siedleckiego w możliwie wszystkich formach kształcenia.
  • Otwarcie na nowe wyzwania.

Misja szkoły

  • Jesteśmy placówką z tradycjami, wiodącą w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych w naszym regionie.
  • Zapewniamy wysokie standardy nauczania oraz wszechstronny rozwój zawodowy. Rozwijamy zainteresowania, dbamy o kształtowanie  postaw zawodowych i etycznych.
  • Współpracujemy ze środowiskiem na rzecz edukacji i promowania zdrowego stylu życia. Kształcimy cechy, które posiadał nasz Patron prof. Zbigniew Religa, a w szczególności umiłowanie do nauki i do drugiego człowieka.
  • Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną oraz wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną.
  • Planujemy i realizujemy ideę edukacji ustawicznej – uczenie się przez całe życie. Wspieramy rozwój kariery zawodowej. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego.

 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 633 64 10


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl
mspsiedlce@edukacja.mazovia.pl 

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe

logo mazowsze
poczta