Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach


Medyczna Szkola Policealna im.prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im.prof. Zbigniewa Religi


- Historia


- Kierunki kształcenia


- Wydarzenia


- Profilaktyka


- Plany zajęć


- Komunikaty


- Kontakt


Ogłoszenia/Przetargi

Praca

 


Zapraszamy
Absolwentów kierunku Ratownik Medyczny, którzy ukończyli szkołę w latach 1996-2015 na uroczystość zakończenia kształcenia w zawodzie Ratownik Medyczny
dnia 6 lutego 2015r. o godz. 10:30

Uwaga:
Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej oraz sal na szkolenia i konferencje

Misja szkoły:


 Szkoła zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy. Zapewnia wszechstronny rozwój zawodowy ucznia. Stwarza jak najlepsze warunki do nauki.Zapewnia wysoki poziom kształcenia praktycznego w nowoczesnych placówkach. Umożliwia różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych. Prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej.


 Wizja szkoły:


Szkoła jest placówką wiodącą w kształceniu zawodów medycznych i społecznych w regionie.Prowadzi kształcenie na poziomie wyższym zawodowym.Proponuje kształcenie na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizuje programy współpracy ze szkołami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach.Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną.Prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego.

Rekrutacja
na styczeń 2015
 
 


Przydatne w dydaktyce

Polecamy prezentacje tematyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
Odbierz pocztę


   Linki


Centralna Komisja Egzaminacyjna


stronę administruje:  J.P.